LINAI ATLIEKŲ PRESAI KRAUTUVAI MOBILIOS KROVOS RAMPOS PASLAUGOS2011.11.25

UAB „Linolitas“ užbaigė projekto „UAB „Linolitas“ eksporto rinkų plėtra ir linų pluošto sluoksnos produkcijos, skirtos techninės tekstilės produktų sektoriui, pardavimų eksporto rinkose didinimas“ įgyvendinimą.

UAB „Linolitas“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Linolitas“ eksporto rinkų plėtra ir linų pluošto sluoksnos produkcijos, skirtos techninės tekstilės produktų sektoriui, pardavimų eksporto rinkose didinimas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-479).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos pagal 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ bendrovei suteikta iki 196.693,00 Lt (iki 70 proc.) parama.

UAB „Linolitas“ – Belgijos kapitalo trumpo ir ilgo linų pluošto sluoksnos gamybos įmonė. Europoje yra tik kelios įmonės, kurios specializuojasi klasikiniame linų pluošto šukavime. UAB „Linolitas“ yra viena iš jų. Šiuo metu įmonė eksportuoja 56% gaminamos linų pluošto produkcijos į ES ir Japoniją bei užima apie 35% rinkos šiose šalyse. Pastaraisiais metais įmonių, kurios specializuojasi linų pluošto šukavime, skaičius Vakarų Europoje gerokai sumažėjo dėl išaugusios konkurencijos su Kinijos rinka. Intensyvios konkurencijos pasekmes pajuto ir UAB „Linolitas“.

Siekiant plėsti bendrovės pardavimus eksporto rinkose, buvo parengtas ir įgyvendintas projektas „UAB „Linolitas“ eksporto rinkų plėtra ir linų pluošto sluoksnos produkcijos, skirtos techninės tekstilės produktų sektoriui, pardavimų eksporto rinkose didinimas“. Projekto metu bendrovės gaminama produkcija buvo pristatyta 5 parodose: JEC Composites Show 2010 (2010 04 13-2010 04 16), Composites Europe 2010 (2010 09 14-16), CINTE 2010 Kinijoje (2010 10 17-22), JEC Composites 2011 (2011 03 29-31), Techtextil Frankfurte (2011 05 24-05 26). Parodų metu potencialiems partneriams buvo dalinama rinkodaros medžiaga. Taip pat buvo atlikti UAB "Linolitas" tikslinių eksporto rinkų tyrimai, parengtos eksporto plėtros strategijos.

Projekto iškeltas tikslas – didinti UAB "Linolitas" pardavimus eksporto rinkose, pristatant rinkoms numatomą gaminti linų pluošto sluoksnos produkciją, skirtą techninės tekstilės produktų sektoriui – buvo pasiektas.

Daugiau informacijos: www.linolitas.lt; www.esparama.lt

2011.09.15

UAB „LINOLITAS“, PASINAUDODAMA ES PARAMA MODERNIZUOS TURIMĄ GAMYBINĘ ĮRANGĄ BEI PADIDINS GAMYBOS PAJĖGUMUS

UAB „Linolitas“ vykdo projekto „UAB LINOLITAS modernizavimas, diegiant modernią gamybos technologinę įrangą“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-155) įgyvendinimą. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „LYDERIS LT“ bendrovei suteikta iki 50 proc. parama.

UAB „Linolitas“ – Belgijos kapitalo trumpo ir ilgo linų pluošto sluoksnos gamybos įmonė. Europoje yra tik kelios įmonės, kurios specializuojasi klasikiniame linų pluošto šukavime. UAB „Linolitas“ yra viena iš jų. Šiuo metu įmonė eksportuoja apie 90 proc. gaminamos produkcijos į ES ir Japoniją bei užima apie 35% rinkos šiose šalyse. Pastaraisiais metais įmonių, kurios specializuojasi linų pluošto šukavime, skaičius Vakarų Europoje gerokai sumažėjo dėl išaugusios konkurencijos su Kinijos rinka. Intensyvios konkurencijos pasekmes pajuto ir UAB „Linolitas“. Siekiant konkuruoti su Kinijos gamintojais, bendrovė privalo bent 50% padidinti darbo našumą bei pradėti aukštesnės pridėtinės vertės nišinių produktų gamybą.

Projekto, kurio pagrindinis tikslas - didinti UAB „Linolitas“ gamybos produktyvumą ir įvesti į rinką naujus produktus – metu bendrovė numato investicijas 3 kryptimis:

1) Naujos aukšto tikslumo trumpo linų pluošto perdirbimo technologinės linijos su hidrauliniu presu įdiegimas bendrovės Panevėžio padalinyje, siekiant įdiegti naujo produkto - linų pluošto sluoksnos, skirtos techninės tekstilės produktams – gamybą. Toks produktas būtų unikalus Rytų Europos mastu.

2) Pilnai automatizuotos gatavos produkcijos pakavimo technologinės linijos įdiegimas bendrovės Panevėžio padalinyje, siekiant padidinti įmonės darbo našumą bei sumažinti gatavos produkcijos savikainą. Šiuo metu, pakuojant produkciją pusiau automatizuotu būdu, reikalaujančiu daug rankinio darbo, galutinės produkcijos savikaina žymiai išauga.

3) Naujo produkto - pramoninių šaldymo spintų/blokų – gamybos įdiegimas bendrovės Kauno raj. padalinyje, siekiant diferencijuoti verslo rizikas bei didinti įmonėje sukuriamą pridėtinę vertę.

Vertinama, jog dėka projekto įgyvendinimo įmonės gamybos procesas būtų automatizuotas, būtų žymiai padidintas darbo našumas įmonėje. Be to įmonė įgytų galimybę gaminti naujus aukštos pridėtinės vertės nišinius produktus. Šie pokyčiai teigiamai įtakos įmonės tolimesnę plėtrą bei veiklos tęstinumą.

Projekto trukmė – 18 mėnesių.

Daugiau informacijos: www.linolitas.lt; www.esparama.ltEN RU LT